Tło Podkarpacie

Niechobrz jest miejscowością leżącą około 3 km na południowy zachód od Rzeszowa. Wieś leży w kotlinie otoczonej wzniesieniami, z których najwyższe sięga 388 m n.p.m. Podobnie jak inne wsie tej gminy, Niechobrz leży na ciekawym geologicznie pograniczu Karpat Fliszowych i Zapadliska Podkarpackiego. Pozostałością dawnego morza mioceńskiego na terenie wsi są pokłady wapienne oraz znaleziska skamielin, m.in. żuchwy niedźwiedzia mioceńskiego.

Komentarze

Brak wyników

0.0/5

Liczba ocen: 0