Skansen Archeologiczny Karpacka Troja - Jasło

Kultura i sztuka - Skanseny

Brak danych pogodowych

0.0 /5

Liczba ocen: 0

Adres: Trzcinica 646 , 38-207 Przysieki Trzcinica

Strona www:

Miejsce to owiane legendami od wieków nazywane jest "Wałami Królewskimi". Położone jest tuż nad płaskim dnem doliny rzeki Ropy. Wzgórze z grodziskiem o bardzo stromych zboczach, nachylonych 20-40º wznosi się prawie 30 m ponad otaczające je z trzech stron doliny. Stanowisko należy do najważniejszych zabytków archeologicznych w Polsce. Wpisane jest do rejestru zabytków. W początkach XVIII wieku odkryto tu 3 bożyszcze pogańskie. Na miejsce to badacze starożytności zwrócili szczególniejszą uwagę już w XIX wieku, a w XX wieku prace wykopaliskowe prowadzono tu wielokrotnie. Pierwsze profesjonalne badania przeprowadziła tu Karpacka Ekspedycja Archeologiczna kierowana przez A. Żakiego w 1957 roku. W 1958 i 1962 prowadził tu badania wykopaliskowe archeolog A. Kunysz. Potwierdzono istnienie grodziska wczesnośredniowiecznego i odkryto zabytki, które datowano na inne okresy pradziejów. Później obecność wśród nich fragmentów ceramiki kultury mierzanowickiej stwierdził M. Parczewski, a kultury Otomani-Füzesabony J. Gancarski. Sławę Trzcinicy i rewelacyjne wyniki naukowe przyniosły badania prowadzone przez J. Gancarskiego w latach 1991-1998, 2005-2009. Objęły one łącznie ponad 20 arów powierzchni obiektu i miały charakter interdyscyplinarny. Jest to obiekt, o szczególnej wartości historycznej i kulturowej. Naturalna niedostępność chroniła go przed zniszczeniem. Odkryto tu najstarsze osady obronne z dotąd znanych w Polsce i stwierdzono pierwsze ślady oddziaływania cywilizacji anatolijsko-bałkańskiej na tereny ziem polskich. Jest to też jedno z najstarszych i najlepiej zachowanych grodzisk słowiańskich (770-1031 r.n.e.) zajmujące prawie 3,5 ha powierzchni. Wały obronne licząc od podstawy nasypów dochodzą jeszcze dzisiaj do 10 m. wysokości. W początkach epoki brązu zbudowano tu osadę warowną. Broniona była ona wałem drewniano-ziemnym z palisadą, palisadą, fosą i samą stromizną stoków. Mieszkała w niej ludność grupy pleszowskiej kultury mierzanowickiej (2100-1650 p.n.Ch.) pozostająca pod silnymi wpływami zakarpackimi. Potem w latach 1650-1350 p.n.Ch. żyła tu zakarpacka ludność kultury Otomani-Füzesabony, o bardzo wysokim poziomie cywilizacyjnym. Zbudowała ona drogę i bramę wjazdową do grodu, wzmocniła obwarowania, a po ich pożarze odbudowała fortyfikacje i powiększyła osadę do powierzchni prawie 2 ha, zabezpieczając ją palisadą i fosą od strony najłatwiejszego dostępu. W tym czasie spotykamy tu oddziaływania kulturowe idące od strony wielkich cywilizacji basenu Morza Śródziemnego, ale także od północy docierały tu wpływy kultury trzcinieckiej. Było tu znaczące pradziejowe centrum kulturotwórcze. W okresie wczesnego średniowiecza (780-1031 r. n. e.) znajdował się tu ośrodek lokalnej władzy, a potężny, wieloczłonowy gród zajmował ponad 3 ha powierzchni opasanej wałami o łącznej długości 1250 m. Umocnienia grodu w Trzcinicy były wielkimi konstrukcjami inżynieryjnymi naszych przodków.

Komentarze

Brak wyników

Miejsca w pobliżu

Kościół św. Doroty - Trzcinica

Kościół św. Doroty - Trzcinica

Kategoria: Kościoły

Drewniany, gotycki kościół pod wezwaniem św. Doroty, położony w centrum wioski Trzcinica na niewielkim wzniesieniu, na pograniczu Pogórza Ciężkowickiego a Dołów Jasielski-Sanockich. Jest to jeden z...

Odległość:
2 km
Paintball Leśna Strzelnica - Cieklin

Paintball Leśna Strzelnica - Cieklin

Kategoria: Paintball

Leśna strzelnica w Cieklinie to jeden z lepszych na podkarpaciu pól do gry w paintball z elementami rozgrywek leśnych woodsball. Pole do gry usytuowane jest u podnóży Cieklinki. Super zabawa,...

Odległość:
10 km
Pałac Kotarskich - Brzyska

Pałac Kotarskich - Brzyska

Kategoria: Pałace

Pałac szlachecki w Brzyskach pochodzi z XVII wieku. Ulokowany w samym centrum wsi stanowi wizytówkę miejscowości. Powstał z inicjatywy Karola Kotarskiego, właściciela Brzysk. Przekształcony na styl...

Odległość:
11 km
Wieża widokowa - Liwocz

Wieża widokowa - Liwocz

Kategoria: Punkty widokowe

Twórcą sanktuarium, drogi krzyżowej i wieży widokowej z krzyżem jest proboszcz parafii Błażkowa, ks. kanonik Gerard Stanula. Z platformy widokowej rozciąga się widok na dolinę Wisłoki oraz na miasto...

Odległość:
11 km

Miejsca w pobliżu

Kościół św. Doroty - Trzcinica

Kościół św. Doroty - Trzcinica

Kategoria: Kościoły

Drewniany, gotycki kościół pod wezwaniem św. Doroty, położony w centrum wioski Trzcinica na niewielkim wzniesieniu, na pograniczu Pogórza Ciężkowickiego a Dołów Jasielski-Sanockich. Jest to jeden z...

Odległość:
2 km
Paintball Leśna Strzelnica - Cieklin

Paintball Leśna Strzelnica - Cieklin

Kategoria: Paintball

Leśna strzelnica w Cieklinie to jeden z lepszych na podkarpaciu pól do gry w paintball z elementami rozgrywek leśnych woodsball. Pole do gry usytuowane jest u podnóży Cieklinki. Super zabawa,...

Odległość:
10 km
Pałac Kotarskich - Brzyska

Pałac Kotarskich - Brzyska

Kategoria: Pałace

Pałac szlachecki w Brzyskach pochodzi z XVII wieku. Ulokowany w samym centrum wsi stanowi wizytówkę miejscowości. Powstał z inicjatywy Karola Kotarskiego, właściciela Brzysk. Przekształcony na styl...

Odległość:
11 km
Wieża widokowa - Liwocz

Wieża widokowa - Liwocz

Kategoria: Punkty widokowe

Twórcą sanktuarium, drogi krzyżowej i wieży widokowej z krzyżem jest proboszcz parafii Błażkowa, ks. kanonik Gerard Stanula. Z platformy widokowej rozciąga się widok na dolinę Wisłoki oraz na miasto...

Odległość:
11 km